Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Connections with FLO:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • IS2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia