Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
ma umiejętność samokształcenia
Connections with FLO:
  • IS2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia