Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej
Connections with FLO:
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji
  • IS2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej