Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania
Connections with FLO:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób