Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania
Connections with FLO:
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IS2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy