Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Underground storage and disposal of waste
Learning outcome:
Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie projektowania podziemnych magazynów i składowisk podziemnych
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej