Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Law and Economics in waste management
Learning outcome:
Student zna problemy ekonomiczne i ekologiczne związane z ochroną środowiska i zasobów w związku z powstawaniem odpadów
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska