Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Law and Economics in waste management
Learning outcome:
Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne
Connections with FLO:
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_W12
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej