Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Law and Economics in waste management
Learning outcome:
Student jest świadomy konieczności zapobiegania postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ochrony środowiska
Connections with FLO:
  • IS2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu