Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Contaminated Sites Remediation
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych w rekultywacji
Connections with FLO:
 • OS2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
 • OS2A_W17
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.
 • OS2A_W20
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.