Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Air protection
Learning outcome:
Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka.
Connections with FLO:
 • OS1A_U01
  The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
 • OS1A_U02
  The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
 • OS1A_U03
  The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
 • OS1A_U13
  The graduate is capable of self –guided, targeted learning.
 • OS2A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.