Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Contaminated Sites Remediation
Learning outcome:
Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji
Connections with FLO:
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.