Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Contaminated Sites Remediation
Learning outcome:
Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego
Connections with FLO:
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.