Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Contaminated Sites Remediation
Learning outcome:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia oraz potrafi współdziałać w grupie
Connections with FLO:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.