Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Soil science and remediation
Learning outcome:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.