Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Analiza matematyczna
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu analizy matematycznej i jej zastosowań
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.