Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Analiza matematyczna
Learning outcome:
Student zna typowe zastosowania metod analizy matematycznej do rozwiązywania zagadnień inżynierskich
Connections with FLO:
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
  • IT1A_U15
    potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych