Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Linear Algebra
Learning outcome:
Student zna zasady i metody wykonywania operacji na macierzach i wyznacznikach
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych