Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Linear Algebra
Learning outcome:
Student posiada umiejętność logicznego wnioskowania na podstawie zrealizowanych dowodów twierdzeń i własności algebraicznych.
Connections with FLO:
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski