Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Linear Algebra
Learning outcome:
Student potrafi zastosować operacje na macierzach i wyznacznikach do sprawdzania własności tych struktur algebraicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_U14
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów