Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geofizyka I
Learning outcome:
Posiada podstawową wiedzę w zakresie geofizyki ogólnej i stosowanej.
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki