Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geofizyka I
Learning outcome:
Rozumie związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego.
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki