Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Geofizyka I
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki Ziemi geofizyki poszukiwawczej
Connections with FLO:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki