Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geofizyka I
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_U07
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski