Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geofizyka I
Learning outcome:
Student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Connections with FLO:
  • IT1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • IT1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy