Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Biology
Learning outcome:
Student potrafi opisać budowę podstawowych typów komórek budujących organizmy żywe, wskazać ich cechy charakterystyczne oraz zidentyfikować różnice.
Connections with FLO:
  • OS1A_W04
    The graduate has basic knowledge of selected aspects of biology, microbiology, biochemistry.
  • OS1A_U07
    The graduate carries out observations and performs simple biological measurements in the field or laboratory.