Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geologia podstawowa
Learning outcome:
Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej
Connections with FLO:
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki