Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geologia podstawowa
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał; rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie