Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Algorytmy i struktury danych
Learning outcome:
Student rozumie znaczenie złożoności czasowej i pamięciowej oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą poprawności semantycznej algorytmów.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych