Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Algorytmy i struktury danych
Learning outcome:
Student potrafi rozwiązywać szeroką klasę równań rekurencyjnych.
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów