Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Algorytmy i struktury danych
Learning outcome:
Student potrafi oszacować złożoność obliczeniową różnych algorytmów i zbadać ich poprawność semantyczną.
Connections with FLO:
  • IT1A_U10
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów