Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fizyka II
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę samokształcenia, ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych