Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Internet Technology
Learning outcome:
Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi
Connections with FLO:
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
  • IT1A_W14
    ma ugruntowaną wiedzę na temat technologii webowych, ich obecnych standardów oraz trendów rozwojowych