Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Równania różniczkowe
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu modelowania matematycznego i zna modele różniczkowe kilku zagadnień technicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych