Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Równania różniczkowe
Learning outcome:
Student potrafi rozwiązywać typowe równania różniczkowe
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych