Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Równania różniczkowe
Learning outcome:
Student potrafi ułożyć równanie różniczkowe dla prostych zagadnień technicznych, rozwiązać je i przeanalizować otrzymane rozwiązania
Connections with FLO:
  • IT1A_U15
    potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych