Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
System Unix
Learning outcome:
Zna główne paradygmaty projektowe charakteryzujące systemy Uniksowe i pochodne.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki