Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
System Unix
Learning outcome:
Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami.
Connections with FLO:
  • IT1A_W15
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej