Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
System Unix
Learning outcome:
Zna możliwości standardowych narzędzi występujących w systemie oraz mechanizmy tworzenia złożonych komend.
Connections with FLO:
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania