Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Computer Networks
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi, oraz ograniczenia wynikające z właściwości fizycznych medium komunikacyjnego
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych