Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
System Unix
Learning outcome:
Umie opisać tradycyjne mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji.
Connections with FLO:
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
  • IT1A_W21
    ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych