Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Computer Networks
Learning outcome:
Zna zasady: budowy sieci IEEE 802.3, adresacji urządzeń oraz działania protokołu CSMA/CD.
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych