Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Computer Networks
Learning outcome:
Zna zasady adresacji oraz wyboru trasy w protokołach IPv4, Ipv6.
Connections with FLO:
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych