Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Computer Networks
Learning outcome:
Potrafi omówić podstawowe protokoły warstwy aplikacji.
Connections with FLO:
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia
  • IT1A_U17
    potrafi zestawić sprzęt komputerowy i urządzenia wspomagające w prostą sieć komputerową