Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student poznaje założenia koncepcyjne systemów operacyjnych, ich podział i rys historyczny
Connections with FLO:
  • IT1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu