Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to Computer Science
Learning outcome:
Student charakteryzuje budowę i zasadę działania programu
Connections with FLO:
  • IT1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu