Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to Computer Science
Learning outcome:
Student rozpoznaje specyfikę strukturalnego programowania i wskazuje potrzebę jego zastosowania
Connections with FLO:
  • IT1A_W06
    ma szczegółową wiedzę na temat strukturalnego modelu tworzenia kodu; widzi potrzebę jego stosowania oraz potrafi go zastosować
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania