Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student poznaje budowę systemów operacyjnych
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W06
    ma szczegółową wiedzę na temat strukturalnego modelu tworzenia kodu; widzi potrzebę jego stosowania oraz potrafi go zastosować
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu