Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student poznaje zasady tworzenia aplikacji systemowych
Connections with FLO:
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki