Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student potrafi napisac program korzystający z mechanizmów dostarczanych przez system operacyjny
Connections with FLO:
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów